Wie zijn wij?

Wij zijn regionale toeristeninstanties. Wij zijn belast met de toeristische ontwikkeling en promotie van onze regio’s in Frankrijk en het buitenland. Wij werken samen op gemeenschappelijke gebieden, waaronder ‘La Loire à Vélo’, een interregionale route door onze regio’s: Centre-Val de Loire en Pays de la Loire.

Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire (CRT Centre-Val de Loire)

Het Comité Régional du Tourisme (regionale toeristenraad) Centre-Val de Loire werkt in opdracht van de Regioraad van de Regio Centre-Val de Loire en wordt voorgezeten door regioraadslid Pierre-Alain ROIRON. Het verzorgt de ontwikkeling en toeristenmarketing van de regio rond vijf grote toeristische merken: Châteaux de la Loire, La Loire à Vélo, Val de Loire, Berry en Touraine.
Als zodanig ontwikkelen we een regionale marketingstrategie rond de twee belangrijkste middelen: Internet en persrelaties.
Wij evalueren en meten tevens de tevredenheid van de actoren en klanten.

Onze hoofdmissies:

 • Op de diverse Franse en buitenlandse markten de regio Centre-Val de Loire promoten en lanceren,
 • De filières coördineren en animeren die ondersteund worden door de Stratégie Régionale de Tourisme Durable (regionale strategie voor duurzaam toerisme),
 • Economische observatiemissies van het toerisme, marketing toezicht, beheer en verspreiding van documentaire informatie (fototheek, persrevue,…),
 • Deelnemen aan het up-to-date houden van het regionale toeristische informatiesysteem, via Internettools en het beheer van het interne informatiesysteem.

Société Publique Régionale des Pays de la Loire (De regionale overheidsinstelling van Pays de la Loire)

Doelstellingen en taken van de regionale overheidsinstelling van Pays de la Loire in de sector toerisme

 • Ontwikkelen van innovatie

De regionale overheidsinstelling van Pays de la Loire heeft van de regionale raad van Pays de la Loire opdracht gekregen om innovatieontwikkelingen in de sector toerisme te bevorderen.
Dit gebeurt met name door het voortzetten van ondersteuning aan de toeristische industrie, maar ook door belanghebbenden uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven erbij te betrekken.
Het betreft alle vormen van innovatie: productinnovatie, commerciële innovatie, sociale innovatie, enz.

 • Ondersteunen van de ecologische transformatie in het toerisme

Nu de werkzaamheden aan de ‘milieuvriendelijke routes’ (met name fiets- en ruiterpaden) zijn afgerond, is het aan de regionale overheidsinstelling om projecten die het milieu ten goede komen te ontwikkelen en te begeleiden.

 • Ontwikkelen van de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied

De regionale overheidsinstelling van Pays de la Loire gaat door met gesegmenteerde acties (op thema of gebaseerd op toeristische keurmerken) gericht op specifieke doelgroepen, met behulp van passende instrumenten (internet, pers, enz.). Daarnaast verdiept het de samenwerking met partners bij promotionele activiteiten om de impact en het rendement te verhogen.

Onze werkzaamheden

Ontwikkelen:

 • Ondersteunen van de vorming en structurering van de toeristische industrie en van de ontwikkeling van gezamenlijke projecten.
 • Ondersteunen van regionale innovatieplatforms.

Promoten van het gebied en de toeristische sector door middel van:

 • evenementen (beurzen, conferenties, enz.),
 • persrelaties (ontvangst van journalisten, perscommuniqués, persdossiers, persconferenties),
 • communicatiemiddelen (brochures, websites, enz.).

Onderzoek:

 • Toezicht en management van het regionaal toeristisch voorlichtingsbureau (ORT).
Een lokale overheidsinstelling ter ondersteuning van de economie van Pays de la Loire

Het toeristisch beleid ligt in de lijn van de taken van de regionale overheidsinstelling, die wordt beheerd door de territoriale overheden. De instelling zet regionale economische ontwikkelingsstrategieën uit en begeleidt innovatieprojecten in samenwerking met de belangrijkste regionale economische spelers.

Onze doelstellingen en taken:

 • Ontwikkelen van de economische activiteit van Pays de la Loire door het begeleiden van bedrijven in de strategische sectoren, waaronder het toerisme.
 • Ondersteunen van innovatie op alle gebieden.
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van de nieuwste technologieën op het gebied van design en duurzame economie.
 • Zowel de regio als de zes deelnemende partijen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een gemeenschappelijk instrument: het regionaal economisch sociaal voorlichtingsbureau (Ores).